"CH" Vrh
Inferno Lupet Dyk Bohemia Tampiko Viki Hvězda Ďáblic -
-
-
-
Didé z Korintu -
-
-
-
Heide Rabadi Karo Melisana -
-
- -
-
Dolly Gwen Rabadi -
-
-
-
Bettina Růžička ICh. MCh. Uni Top Stříbrné přání Ch. Durrer's Shogun Ch. Durrer's Why Stop Now Ch. Durrer's Ace High
Durrer's Ev-R-Ready
Gotta Sizzlin's Cinder Ch. Durrer's Tin Whistle
Ch. Durrer's Why Stop Now
ICh. MCh. Fellon Stříbrné přání Ch. Orlando Hocco Joreta Nicnak's He's A Keeper
Joli Coeur Wonder of Love
ICh. MCh. Alexis Stříbrné přání Ch. Arne Hliněná chaloupka
Kelly z Jihu Moravy
Aimee Jireva Bohemia Uno Modrý hit Ch. Dorian Gray from World of Phantasie ICh. Vasilly v. Laredo
JCh. von Apollonia's S'Compliment to Evelyn
Janett Bílý dům Donald Lódzka Sarabanda
Cindy Bílý dům
Xandra Jireva Denny Kelečský poklad Number One Castillo Viejo
Lejdi Ro-Pe-Ro
Hata Jireva Motivation Magic Melody
Naomi Jireva